perla severního Jadranu

Město Cres a jeho zajímavosti

Město Cres (původně Crepsa) s 2500 obyvateli je správním, historickým, kulturním a společenským centrem ostrova. Starobylá městská zástavba, zbytky městských hradeb s obranou věží jakož i zvyky a kultura dnešních obyvatel jsou důkazem, téměř osmisetletého, vlivu Benátské republiky.

Statut města získal Cres počátkem 14.století a jeho největší rozvoj nastal po roce 1495 kdy sem Benátčané přeložili administrativní sídlo pro ostrovy Cres a Lošinj.

Současné město Cres je především turistickým letoviskem. Ve starém přístavu, který tvoří centrum města pulzuje čilý ruch i dnes, jak o tom svědčí plně obsazené stolky před rybími restauracemi a krámky se zmrzlinou. Neodmyslitelně patří k cresskému ránu rybí tržnice, kde domorodí rybáři nabízejí své noční úlovky a snaží se tak přivydělat si nějakou tu Kunu ke své výplatě či penzi. Kromě malých krámků se suvenýry najdeme v centru města Galerii Akademického malíře Mate Solise. Hlavními motivy obrazů tohoto osobitého místního rodáka jsou kamen, moře, loď a žena. V chráněném přístavu u města Cres je dnes moderní luxusní přístav pro rekreační lodě (ACI Marina Cres).

Cres nabízí tyto další služby:

Turistické informační středisko, směnárny, poštu, banku, síť obchodů s potravinami, kino, diskotéky, restaurace, vinárny (konoba), cukrárny, fotbalové hřiště, benzínová pumpa pro auta i lodě.

Kulturní památky:

  • Jižní malá městská brána (postavena roku 1581), zdobena reliéfem okřídleného benátského lva.
  • Severní městská brána (postavena roku 1588), oficiální název je Marcelova brána po jednom z významných benátských správců Cresu. Brána je zdobena reliéfem okřídleného benátského lva.
  • Radniční věž s městskou bránou a hodinami (postavena roku 1552). Věž je součástí městské ochranné zdi, kterou tvoří okolní domy. Nad městskou bránou byla umístěna až do roku 1797 (kdy Cres přestává být součástí Benátské republiky) socha okřídleného Benátského lva (symbol Benátské republiky), kterou však cresané ve zmíněném roce strhli a hodili do moře.
  • Válcovitá obraná bašta (původně jich bylo pět) je součástí dnes již pouze částečně dochovaných městských hradeb (dnes Zagrebačka ulica). Věž byla postavena na vršku nad městem v 16.století.
  • Městská Loža (Lodžie) postavená v 16.století, která sloužila jako veřejný městský prostor. Probíhala zde soudní jednání, četla se veřejná oznámení, uzavírali se smlouvy, byla zde lékárna i tržnice a také se tu konali lidové zábavy.
  • Klášter Svatého Františka (Franjevački samostan) založený ve 13.století, podle legendy, samotným Františkem z Assisi. Součástí kláštera je i kostel Sv.Františka ze 14.století a zvonice z 18.století. Klášter je významný také z hlediska chorvatského písemnictví, neboť ve zdejší knihovně jsou uloženy unikátní rukopisy a tisky, mezi nimi i hlaholicí psaný misál z roku 1494, vůbec nejstarší knihu, o které se ví, že byla vytištěna na území Chorvatska. Od poloviny 16.století začal klášter poskytovat občanům města vedla duchovní útěchy také jednu ryze materiální, avšak životně důležitou službu. Uprostřed nádvoří byla totiž vykopána hluboká studna, jež nevysychala ani během nejdelších suchých období.
  • Palác rodiny Petrisů (Palača obitelji Petrić - dnešní název je palác Arsan) postavený v 15.století v pozdně gotické architektuře. Dnes je v tomto paláci umístěno městské muzeum, kde jsou kromě drobných archeologických předmětů k vidění také kamenné amfory na olej z 2.st.pr.Kr., které byly nalezeny na dně moře v blízkosti města Cres. Momentálně čeká palác na generální rekonstrukci a jeho zdi jsou podepřeny dřevěnými trámy.
  • Ve městě je množství kostelů a kostelíků: Svaté Marie Sněžné, Svatého Isidora, Svaté Marie Magdaleny, Svatého Mříže, Svaté Barbory.
nahoru
Akce na ostrově Cres pro rok 2020 11. května 2020 — 31. prosince 2020

Vzhledem k aktuální situaci budou akce plánované na ostrově Cres doplňovány postupně.

Cres Losinj Trail 2020 31. října 2020 — 1. listopadu 2020

CRES & LOŠINJ TRAIL VÍKEND
Dva závody ve dvou dnech na dvou ostrovech

Cres Losinj Trail 2019 2. listopadu 2019 — 3. listopadu 2019

CRES & LOŠINJ TRAIL VÍKEND
Dva závody ve dvou dnech na dvou ostrovech

více akcí
Počasí